Vad kan vi hjälpa till med?

Om Coronaviruset

Vi förstår att det är många frågor gällande spridningen av Coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen noga för att hålla oss, och dig som kund, uppdaterade. Vår hemsida uppdateras löpande och vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Aktuell information gällande coronaviruset

Aktuell information